Blas a grëwyd yng Nghymru a'u hysbrydoli gan natur.
Flavours created in Wales and inspired by nature.


About Us

Blas a grëwyd yng Nghymru a'u hysbrydoli gan natur.
Flavours created in Wales and inspired by nature.
Tast Natur are happy to personalise or create products to suit your event, contact us to discuss your ideas and place your order.

Tast Natur artisan syrups use seasonal plants and are created in small batches, so new and exclusive products are continuously created for you throughout the year!

Yn edrych am anrheg unigryw? Byddwn yn hapus i ychwanegu neges personol i ein cynnyrch ar gyfer achlysur arbennig, neu hyd yn oed addasu'r cynnyrch i gyd-fynd gyda'ch digwyddiad!

Botanical Syrups

Dilute, Mix or Drizzle

We will be selling at markets and festivals, so follow us on Facebook and Twitter for the latest news on events and new recipes!
If you can't make it to one of our stalls, then try our online Store page or the National Botanic Garden of Wales, St Fagans National Museum or Cwmcerrig Farm Shop.

Try our Recipes page for ideas, or receive our latest Leaflet at a stall or by ordering online.

Bydd ein cynnyrch yn newid gyda'r tymhorau, ac 'ydym wedi bod yn brysur yn casglu nifer o blanhigion diddorol yn cynnwys Eithin, Egroes a Cerddinen.
Dilynwch ni ar Trydar am y newyddion mwya' diweddar ar ble fyddwn yn gwerthi nesa'.

Share by: