About Us

About

 • Blas a grëwyd yng Nghymru a'u hysbrydoli gan natur.
  Flavours created in Wales and inspired by nature.

 • Developing A Taste for Nature
 • I was fortunate enough to grow up surrounded by countryside, and enjoyed foraging and helping out in the garden - but especially eating the results! More and more people are appreciating the taste of nature, as local and natural as possible. Many plants are also used for health benefits in addition to flavour.
  Over the years I experimented more and more, and even when I live in towns I enjoy everyday plants, which are often taken for granted, or dismissed as weeds. Friends and family have benefited from my concoctions (or sometimes not when they don’t quite work). Through Tast Natur I hope to be able to share my passion for the Taste of Nature.

  Datblygu Blas am Natur
 • Roeddwn yn ddigon ffodus i gael fy magu yn y wlad, yn mwynhau casglu cynnyrch o’r caeau neu’r ardd - ond y peth gorau oedd bwyta melysion natur! Heddiw mae mwy yn mofyn cynnyrch lleol a naturiol. Wrth gwrs mae’r mwyafrif o blanhigion yn flasus ac yn dda i’r iechyd hefyd!
  Dros y blynyddoedd rwyf wedi creu amrywiaeth o gynnyrch, hyd yn oed ar ol symud i drefi. Mae modd darganfod planhigion yn unrhywle, ac yn aml y rhai sydd o flaen llygaid pob dydd sydd orau. Mae ffrindiau a theulu wedi mwynhau nifer o fy nghreadigaethau (neu mae nhw’n dweud eu bod nhw!). Drwy Tast Natur rwy’n gobeithio rhannu fy niddordeb ymhellach.Share by: